Utrechtse Nieuwe 2004 – 2010

Initiatiefnemer, ontwikkeling, coördinatie, redactie publicatie

Utrechtse Nieuwe is de naam die de Kunstuitleen Utrecht jaarlijks toekent aan een kleine selectie kunstenaars die eindexamen deed aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van deze kunstenaars wordt het werk tijdens de eindexamenexpositie als bijzonder ervaren en zeer geschikt bevonden voor een eerste presentatie in een omgeving buiten de academie. De tentoonstelling van dit jeugdige handschrift vindt gewoontegetrouw plaats bij de Kunstuitleen Utrecht. Het publiek mag stemmen en de kunstuitleen koopt de favorieten aan.

2004 – 2010

Ontwerp publicatie: Mara Vissers

pieternel linssen

pieternel linssen